Úvod / Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľ

Obchodné meno: Giltrade s.r.o.
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 58093/B
Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava 27
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
Sídlo: Kráľová pri Senci 480
900 50 Kráľová pri Senci
IČO: 44 748 761
IČ DPH: SK 2022811219
Registračné číslo sprostredkovateľa: SK 300176
Štatutárny orgán: Róbert Seják, konateľ
Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s.
Číslo účtu: SK83 1100 0000 0029 4203 9565
Mobil: 0905/758 273
E-mail: info@giltrade.sk

Obsah košíka

Pokladňa

Žiadne produkty v košíku.